ZAKONI

  

 

Zakon o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst,primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava24.12.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 24. prosinca 2015. godine.

Zakon o porezu na dobit

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 11. prosinca 2014. godine.

Pravilnik o porezu na dobit

izvor: Porezna uprava24.12.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se na popunjavanje porezne prijave poreza na dobit - PD obrasca za 2015. godinu.

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

izvor: Porezna uprava08.12.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje od 08. prosinca 2015. godine.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje od 01. siječnja 2015. godine.

Zakon o računovodstvu

izvor: Porezna uprava01.01.2016.


Pročišćeni tekst sa svim izmjenama a primjenjuju se od 01. siječnja 2016. godine.

Zakon o poticanju ulaganja

izvor: Porezna uprava01.01.2016.


Primjenjuju se od 03. prosinca 2015. godine.

Zakon o doprinosima

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01.siječnja 2015. godine.

Naredba o uplatnim računima javnih davanja za 2016. godinu

izvor: Porezna uprava01.01.2016.


Punog naziva: Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini. Primjenjuju se od 01. siječnja 2016. godine.

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravke prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

izvor: Porezna uprava01.09.2015.


Novi Pravilnik, primjenjuje se od 25. srpnja 2015. godine.

Zakon o područjima posebne državne skrbi

izvor: Porezna uprava01.01.2014.


Izmjenjen i dopunjen Zakon o područjima posebne državne skrbi primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu.

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Opći porezni zakon

izvor: Porezna uprava17.03.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 17. ožujka 2015. godine. Neke odredbe se primjenjuju od 01.01.2016. godine.

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

izvor: Porezna uprava01.09.2015.


Pravilnik o osolobođenju od PDV-a, trošarina i posebnog poreza na motorna vozila diplomatska i konzularna predstavništva, tijela i institucije EU i Međunarodne organizacije primjenjuje od 30. srpnja 2015. godine.

Zakon o igrama na sreću

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Zakon o trošarinama

izvor: Narodne novine22.04.2013.


Novi Zakon o trošarinama. Primjenjuju se od 30. veljače 2013 godine.

Pravilnik o trošarinama

izvor: Porezna uprava01.01.2014.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 26. listopada 2013. godine.

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

izvor: Narodne novine01.01.2014.


Novi Pravilnik. Primjenjuju se od 23. studenog 2013 godine.

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 3. travnja 2013., kojim ukida porez na dohodak na dividendu od 2005. do 2011. godine.

izvor: Narodne novine br.: 4322.04.2013.


Primjenjuje se od 12. travnja 2013. godine.

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

izvor: Narodne novine22.04.2013.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 26. veljače 2013. godine.

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

izvor: Narodne novine22.04.2013.


Novi Zakon. Primjenjuju se od 06. veljače 2013 godine.

Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

izvor: Porezna uprava02.01.2013.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2013 godine.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

izvor: Porezna uprava23.12.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 01. siječnja 2013 godine.

Zakon o porezu na promet nekretnina

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 01. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o porezu na promet nekretnina

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 01. siječnja 2015. godine.

Zakon o upravnim sporovima

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 30. prosinca 2014. godine.

Zakon o općem upravnom postupku

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

Zakon o obveznim odnosima

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.

Stečajni zakon

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 07. ožujka 2012. godine.

Ovršni zakon

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 15. listopada 2012. godine.

Pravilnik o doprinosima

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01.siječnja 2015. godine.

Zakon o mirovinskom osiguranju

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01.studeni 2010 godine.

Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 28. veljače 2011 godine.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djleatnosti.

izvor: Porezna uprava01.01.2016.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 24. prosinca 2015. godine.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 23. siječnja 2010. godine.

Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade za priređivanje igara na sreću

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 23. siječnja 2010. godine.

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 23. siječnja 2010. godine.

Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 23. siječnja 2010. godine.

Zakon o posebnom porezu na kavu

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. travnja 2011. godine.

Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 06. travnja 2009. godine.

Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 24. srpnja 2012. godine.

Uredba o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 29. studenog 2012. godine.

Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst.

Popis država s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

izvor: Porezna uprava26.12.2012.


Popis država s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za dividendu, kamatu, licencu i ostale dohotke. Navedena lista vrijedi do 01.07.2012. godine, kada se ukidaju i novi režim je sa zemljama članicama EU.

Zakon o poreznoj upravi

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Primjenjuje se od 09. prosinca 2015. godine.

Zakon o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava07.05.2013.


Zakon o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

Pravilnik o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pravilnik o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Ustav Republike Hrvatske

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Ustav se primjenjuje se od 16.lipnja 2010. godine.

Zakon o financijskom inspektoratu

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 29.srpnja 2008. godine.

Zakon o sanitarnoj inspekciji

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2009. godine.

Zakon o rokovima ispunjenju novčanih obvveza

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2012. godine.

Direktive Europske unije iz područja poreza

izvor: Porezi.net26.12.2012.


Na jednom mjestu popis svih važećih direktiva u vezi poreza. Za sada bez linkova, ali se lako sa tražilicom pronađe svaka po na osob.

Popis sudskih presuda iz područja poreza

izvor: Porezi.net26.12.2012.


Na jednom mjestu popis svih sudskih presuda u vezi poreza. Za sada bez linkova, ali se lako sa tražilicom pronađe svaka po na osob. Sudske presude se jako važne u EU, jer temeljem njih trebaju postupati nadzorna tijela, te imaju snagu dokazivanja rješavanj slučaja u poreznom postupku. Sudska presuda je obvezujuća za članice EU.

Standardizirani prijevod Englesko-Hrvatski iz područja bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga - Glosar

izvor: Porezi.net26.12.2012.


Ovo je standardizirani rječnik Englesko-Hrvatski za potrebe bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga, koji je prihvaćen između EU i Hrvatske, i može se smatrati službenim rječnikom (Glosar) pri korištenju prijevoda riječi i pojmova iz navednih područja.

Zakon o radu

izvor: Narodne novine01.01.2015.


Primjenjuje se od 08.kolovoza 2014. godine.

Ovršni zakon

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.