ZAKONI

  

 

Zakon o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava22.03.2020.


Pročiščeni tekst, primjenjuje se od 22. ožujka 2020. godine.

Pravilnik o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava01.07.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. srpnja 2020. godine.

Zakon o porezu na dobit

izvor: Porezna uprava20.03.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 20. ožujka 2020. godine.

Pravilnik o porezu na dobit

izvor: Porezna uprava21.05.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje od 21. svibnja 2020. godine.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

izvor: Porezna uprava01.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuje od 01. siječnja 2019. godine.

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje od 03. siječnja 2020. godine.

Zakon o doprinosima

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 03.siječnja 2019. godine.

Pravilnik o doprinosima

izvor: Porezna uprava20.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 03.siječnja 2019. godine.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01.siječnja 2020. godine.

Opći porezni zakon

izvor: Porezna uprava08.04.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 08. travnja 2020 godine.

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o porezu na promet nekretnina

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 01. siječnja 2019 godine, a dio odredbi od 01.01.2021. godine.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu​

izvor: Porezna uprava03.01.2020.


Primjenjuje se od 03. siječnja 2020. godine.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

izvor: Narodne novine01.01.2020.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

izvor: Narodne novine02.01.2017.


Primjenjuje se od 02. siječnja 2017. godine.

Zakon o trošarinama

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.

Pravilnik o trošarinama

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o računovodstvu

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst sa svim izmjenama a primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

Pravilnik o porezu na promet nekretnina

izvor: Porezna uprava01.01.2017.


Pročišćeni tekst, primjenjuju se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o lokalnim porezima

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o poreznoj upravi

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o administrativnoj suradnji na području poreza

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

izvor: Porezna uprava03.01.2020.


Primjenjuje se od 03. siječnja 2020. godine.

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima​

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o upravnim pristojbama

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017.. godine.

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

izvor: Narodne novine03.01.2020.


Primjenjuju se od 03. siječnja 2018. godine.

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

izvor: Porezna uprava02.01.2010.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara

izvor: Porezna uprava02.01.2017.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Pravilnik o priređivanju igara na sreću/a>

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o poticanju ulaganja

izvor: Porezna uprava01.01.2016.


Primjenjuju se od 03. prosinca 2015. godine.

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

izvor: Porezna uprava2016


Primjenjuju se na godišnje izvještaje 2016. godine na dalje.

Zakon o državnoim uredu za reviziju

izvor: Porezna uprava2012


Primjenjuju se od 29.12.2012. godine.

Zakon o reviziji

izvor: Porezna uprava2012


Primjenjuju se od 29. prosinca 2012. godine.

Zakon o područjima posebne državne skrbi

izvor: Porezna uprava01.01.2014.


Izmjenjen i dopunjen Zakon o područjima posebne državne skrbi primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pravilnik o osolobođenju od PDV-a, trošarina i posebnog poreza na motorna vozila diplomatska i konzularna predstavništva, tijela i institucije EU i Međunarodne organizacije primjenjuje od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o igrama na sreću

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

izvor: Porezna uprava03.01.2020.


Primjenjuju se od 03. siječnja 2020. godine.

Zakon o upravnim sporovima

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 30. prosinca 2014. godine.

Zakon o općem upravnom postupku

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

Zakon o obveznim odnosima

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.

Zakon o trgovačkim društvima

izvor: Narodne novine01.01.2019


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

Prekršajni zakon

izvor: Narodne novine01.01.2019


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Stečajni zakon

izvor: Porezna uprava02.11.2017.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 02. studeni 2017. godine.

Ovršni zakon

izvor: Narodne novine03.08.2017.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 03. kolovoza 2017. godine.

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

izvor: Narodne novine01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o mirovinskom osiguranju

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2019 godine.

Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 28. veljače 2011 godine.

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

izvor: Porezna uprava29.02.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 29. veljače 2020. godine.

Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 06. travnja 2009. godine.

Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 24. srpnja 2012. godine.

Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst.

Popis država s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

izvor: Porezna uprava26.12.2012.


Popis država s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za dividendu, kamatu, licencu i ostale dohotke. Navedena lista vrijedi do 01.07.2012. godine, kada se ukidaju i novi režim je sa zemljama članicama EU.

Zakon o poreznoj upravi

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Primjenjuje se od 09. prosinca 2015. godine.

Zakon o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava07.05.2013.


Zakon o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

Pravilnik o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pravilnik o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Ustav Republike Hrvatske

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Ustav se primjenjuje se od 16.lipnja 2010. godine.

Zakon o financijskom inspektoratu

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 29.srpnja 2008. godine.

Zakon o sanitarnoj inspekciji

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2009. godine.

Zakon o rokovima ispunjenju novčanih obveza

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2012. godine.

Direktive Europske unije iz područja poreza

izvor: Porezi.net26.12.2012.


Na jednom mjestu popis svih važećih direktiva u vezi poreza. Za sada bez linkova, ali se lako sa tražilicom pronađe svaka po na osob.

Popis sudskih presuda iz područja poreza

izvor: Porezi.net26.12.2012.


Na jednom mjestu popis svih sudskih presuda u vezi poreza. Za sada bez linkova, ali se lako sa tražilicom pronađe svaka po na osob. Sudske presude se jako važne u EU, jer temeljem njih trebaju postupati nadzorna tijela, te imaju snagu dokazivanja rješavanj slučaja u poreznom postupku. Sudska presuda je obvezujuća za članice EU.

Standardizirani prijevod Englesko-Hrvatski iz područja bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga - Glosar

izvor: Porezi.net26.12.2012.


Ovo je standardizirani rječnik Englesko-Hrvatski za potrebe bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga, koji je prihvaćen između EU i Hrvatske, i može se smatrati službenim rječnikom (Glosar) pri korištenju prijevoda riječi i pojmova iz navednih područja.

Zakon o radu

izvor: Narodne novine01.01.2015.


Primjenjuje se od 08.kolovoza 2014. godine.

Zakon o upravnim pristojbama

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

izvor: Narodne novine01.01.2016.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

Zakon o državnom inspektoratu

izvor: Narodne novine26.12.2018.


Primjenjuje se od 01. travnja 2019. godine.

Zakon o udrugama

izvor: Narodne novine2014


Primjenjuje se od 01.listopada 2014. godine.

Zakon o zadrugama

izvor: Narodne novine2017


Primjenjuje se od lipnja 2014. godine.

Zakon o obrtu

izvor: Narodne novine01.01.2014.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Zakon o zakladama i fundacijama

izvor: Narodne novine2001


Primjenjuje se od 2001. godine.

Zakon o ustanovama

izvor: Narodne novine2008


Primjenjuje se od 2008. godine.

Zakon o kreditinim institucijama

izvor: Narodne novine2016


Primjenjuje se sve od 01.01.2016. godine.

Zakon o tržištu kapitala

izvor: Narodne novine2015


Primjenjuje se od 12.listopada 2015. godine.

Zakon o platnom prometu

izvor: Narodne novine2013


Primjenjuje se od 01.01.2013. godine.

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

izvor: Narodne novine2003


Primjenjuje se od 01.01.2003. godine.

Diretkiva EU 2006/112/EZ

izvor: Porezi.net01.07.2013.


Osnovna Direktiva EU koja uređuje primjenu PDV-a unutar EU. Uz nacionalni Zakon o PDV-u glavni akt o primjeni PDV-a u RH-a.

Uredba Vijeća EU 904/2010

izvor: Porezi.net01.07.2013.


Uredba koja uređuje pitanje upravne suradnje na području PDV-a.

Provedbena uredba Vijeća EU br. 282/2011

izvor: Porezi.net01.07.2013.


Uredba koja uređuje provedbena pitanja primjene PDV-a u članicama EU.