Dohodak

  

 

Zakon o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava01.01.2021.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

Pravilnik o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava04.01.2021.


Primjenjuje se od 04. siječnja 2021. godine.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu​

izvor: Porezna uprava04.01.2021.


Primjenjuje se od 04. siječnja 2021. godine.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djleatnosti

izvor: Porezna uprava04.01.2021.


Primjenjuje se od 04. siječnja 2021. godine.

​Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.