Dohodak

  

 

Zakon o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Pravilnik o porezu na dohodak

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Primjenjuje se od 03. prosinca 2019. godine.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu​

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Primjenjuje se od 03. siječnja 2019. godine.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djleatnosti

izvor: Porezna uprava02.01.2017.


Primjenjuje se od 02. siječnja 2017. godine.

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

izvor: Porezna uprava02.01.2017.


Primjenjuje se od 02. siječnja 2017. godine.