Lokalna

  

 

Zakon o lokalnim porezima

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. Neke odredbe od 01. siječnja 2018. godine.