PDV

  

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

izvor: Porezna uprava01.01.2017.


Pročišćeni tekst, većinom se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine, neke odredbe 2018. i 2019. godine.

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

izvor: Porezna uprava01.01.2018.


Pročišćeni tekst, primjenjuje od 01. siječnja 2018. godine.

Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

izvor: Porezna uprava01.09.2015.


Pravilnik o osolobođenju od PDV-a, trošarina i posebnog poreza na motorna vozila diplomatska i konzularna predstavništva, tijela i institucije EU i Međunarodne organizacije primjenjuje od 30. srpnja 2015. godine.