Ostalo

  

 

Zakon o državnom inspektoratu

izvor: Narodne novine26.12.2018.


Primjenjuje se od 01. travnja 2019. godine.

Zakon o poreznoj upravi

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o upravnim pristojbama

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

izvor: Narodne novine01.01.2016.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

Zakon o udrugama

izvor: Narodne novine2014


Primjenjuje se od 01.listopada 2014. godine.

Zakon o zadrugama

izvor: Narodne novine2017


Primjenjuje se od lipnja 2014. godine.

Zakon o obrtu

izvor: Narodne novine01.01.2014.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Zakon o zakladama i fundacijama

izvor: Narodne novine2001


Primjenjuje se od 2001. godine.

Zakon o ustanovama

izvor: Narodne novine2008


Primjenjuje se od 2008. godine.

Zakon o kreditinim institucijama

izvor: Narodne novine2016


Primjenjuje se sve od 01.01.2016. godine.

Zakon o tržištu kapitala

izvor: Narodne novine2015


Primjenjuje se od 12.listopada 2015. godine.

Zakon o platnom prometu

izvor: Narodne novine2013


Primjenjuje se od 01.01.2013. godine.

Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

izvor: Narodne novine2003


Primjenjuje se od 01.01.2003. godine.

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

izvor: Narodne novine2013


Primjenjuje se od travnja 2003. godine.

Zakon o područjima posebne državne skrbi

izvor: Porezna uprava01.01.2014.


Izmjenjen i dopunjen Zakon o područjima posebne državne skrbi primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Zakon o poreznoj upravi

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Primjenjuje se od 09. prosinca 2014. godine.

Zakon o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava07.05.2013.


Zakon o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

Zakon o identifikacijskom broju

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pravilnik o OIB-u se primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Ustav Republike Hrvatske

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Ustav se primjenjuje se od 16.lipnja 2010. godine.

Zakon o financijskom inspektoratu

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 29.srpnja 2008. godine.

Zakon o sanitarnoj inspekciji

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2009. godine.

Zakon o rokovima ispunjenju novčanih obveza

izvor: Narodne novine07.05.2013.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2012. godine.

Zakon o radu

izvor: Narodne novine01.01.2015.


Primjenjuje se od 08. kolovoza 2014. godine.

Zakon o volonterstvu

izvor: Narodne novine01.01.2015.


Primjenjuje se od 30. veljače 2013. godine.