Trošarine

  

 

Zakon o trošarinama

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.

Pravilnik o trošarinama

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2020 godine.

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila

izvor: Narodne novine01.01.2020.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.

Pravilnik o tehničkim uvjetima automata

izvor: Narodne novine01.01.2017.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2017 godine.

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 06. travnja 2009. godine.

Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 24. srpnja 2012. godine.

Uredba o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 29. studenog 2012. godine.

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.