UVJETI KORIŠTENJA

  


uvjeti korištenja Autorska prava
Sadržaj na web stranicama porezi.net je zaštićen autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu administratora web stranica ili autora članka. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti administratora.
Za eventualnu štetu nastalu korištenjem podataka, informacija i obrazaca koji se nalaze na ovim web stranicama ne odgovaramo.
Sadržaj objavljen na web stranicama porezi.net smije se kopirati samo uz poštivanje svih autorskih i drugih vlasničkih prava te svakog navedenog ograničenja prava.
Nisu predmetom autorskog prava, sukladno čl. 8. stav. 2. i 3. Zakona o autorskim pravu i srodnim pravima, slijedeći dijelovi:
- otkrića, službeni tekstovi iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva (zakoni, uredbe, odluke, izvješća, zapisnici, sudske odluke, standardi i sl.) i druga službena djela, kao i njihove zbirke, koja su objavljena radi službenog informiranja javnosti.
- dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter običnih medijskih informacija.
Autorskim pravima ne podliježu: zakoni, pravilnici, mišljenja Ministarstava, sudska praksa, dnevne novosti i druge vijesti objavljene na porezi.net.
Porezi.net će obavezno navoditi izvor dnevnih novosti i drugih vijesti. Porezi.net ograđuje se od točnosti informacije ili dnevne novosti.

Zaštita privatnosti Zaštita privatnosti i tajnosti podataka
Porezi.net poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Mišljenja i sudska praksa Zakonski akti
Porezi.net se ograđuje od eventualnih netočnosti ili odstupanja zakonskih akata u odnosu na originalni tekst akta objavljenog u “Narodnim novinama”. Porezi.net se ograđuju od eventualnih netočnosti ili odstupanja u objavljivanju pročišćenih tekstova zakonskih akata. Porezi.net ne garantira da je pročišćeni tekst zakonskog akta zadnji pravovaljani akt sa svim izmjenama.

Zakonski akti Mišljenja i sudska praksa
Sva mišljenja i sudsku praksu treba promatrati u kontekstu vremena kada su objavljena. Isto tako posebno je potrebno obratiti pažnju da li su zbog izmjena propisa mišljenja i sudska praksa nevažeća ili se pozivaju na neku staru odredbu ili članak. Mišljenja i sudska praksa su samo neobvezujući pravac djelovanja državnih organa u nekom upravnom ili neupravnom postupku. Porezi.net se ograđuje zbog eventualnih netočnosti ili odstupanja u odnosu na originalni akt.
Želimo Vam ugodno surfanje po web stranicama porezi.net!