Porezno pravo

  

 

Opći porezni zakon

izvor: Porezna uprava01.01.2017.


Primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

izvor: Porezna uprava04.04.2017.


Primjenjuje se od 04. travnja 2017. godine.

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

izvor: Porezna uprava01.01.2018.


Primjenjuje se od 01.siječnja 2018. godine.

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravke prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

izvor: Porezna uprava01.09.2015.


Novi Pravilnik, primjenjuje se od 25. srpnja 2015. godine.

Opći porezni zakon

izvor: Porezna uprava18.03.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 17. ožujka 2015 godine, a neke odredbe se primjenjuju od 01.01.2016. godine.

Zakon o upravnim sporovima

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 30. prosinca 2014. godine.

Zakon o općem upravnom postupku

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

Zakon o obveznim odnosima

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.

Zakon o trgovačkim društvima

izvor: Narodne novine2013


Pročišćeni tekst od 2013. godine.

Prekršajni zakon

izvor: Narodne novine20.07.2017


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 27. srpnja 2017. godine.

Stečajni zakon

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 07. ožujka 2012. godine.

Ovršni zakon

izvor: Narodne novine03.08.2017.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 03. kolovoza 2017. godine.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom

izvor: Porezna uprava10.03.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 10. ožujka 2015. godine.

Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

izvor: Porezna uprava01.01.2015.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.