Doprinosi

  

 

Zakon o doprinosima

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Pravilnik o doprinosima

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 03. siječnja 2019. godine.

Zakon o mirovinskom osiguranju

izvor: Porezna uprava20.01.2019.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu.

izvor: Porezna uprava01.01.2020.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 01.siječnja 2020 godine.

Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

izvor: Porezna uprava26.11.2012.


Pročišćeni tekst, primjenjuje se od 28. veljače 2011 godine.