OBRASCI

  

 

Komplet novih PDV obrazaca koji se primjenjuju od 01.07.2013. godine

izvor: Porezi net08.07.2013.


Porezi.net je prikupio sve obrasce u word formatu, te najvažnije obradio u excel formatu. Zbog lakšeg snalaženja u mjesečnom PDV obrascu je opisao što ide u koju kolonu te iz kojeg izvora. Također u kompletu su upute za popunjavanje najvažnijih obrazaca objavljenih od strane Porezne uprave.
Primjenjuje se od 01. srpnja 2013. godine.

DOH obrazac - Prijava poreza na dohodak u excel formatu

izvor: Porezna uprava08.02.2013.


DOH obrazac - Prijava poreza na dohodak u PDF formatu za potrebe ručnog pisanja.
Zahvaljujući odobrenju Erste banke i ove godine objavljujemo Prijavu poreza na dohodak. Obavezna provjera točnosti formula.
Primjenjuje se za prijavu poreza na dohodak za 2012. godinu.

Obrazac prijave poreza na promet nekretnina u Word formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Verzija obrasca u PDF formatu.
U tablice se ulazi tipkom desnog miša na samu tablicu, pa zatim tab ili kursorima u odabrano polje. Označavanje kvadratića sa shading/osjenčivanjem.

Obrazac za oslobođenje poreza na promet nekretnina u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Svi obrasci za potrebe trošarine u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Zahtjev za povrat PDV-a u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Prijava u registar poreznih obveznika PDV-a u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Obrazac za potrebe isplate dividende u RH-a nerezidentima s primjenom Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Word formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Obrazac za potrebe isplate kamate u RH-a nerezidentima s primjenom Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Word formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Obrazac za potrebe isplate licence u RH-a nerezidentima s primjenom Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Word formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Obrazac za potrebe isplate OSTALIH DOHODAKA u RH-a nerezidentima s primjenom Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Word formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


DOH obrazac - Prijava poreza na dohodak u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


IP obrazac - Podaci o plaći, mirovini doprinosima, porezu i prirezu u godini u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


ID obrazac - Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


DNR obrazac - evidencija o dohotku nesamostalnog rada u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Obrazac o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za godinu u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Prijava poreza na dobit u PDF formatu za 2012. godinu

izvor: Porezna uprava02.01.2013.


Bilanca stanja za male porezne obveznike u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Račun dobiti i gubitka za male porezne obveznike u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Račun dobiti i gubitka za velike porezne obveznike u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.


Bilanca stanja za velike porezne obveznike u PDF formatu

izvor: Porezna uprava20.12.2011.