Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu

 

 

 

'Narodne novine' br. 153/14

 

Na snazi od 24. prosinca 2014.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.​(1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2015. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice,

2. najviše mjesečne osnovice,

3. najviše godišnje osnovice,

4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,

5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,

6. izabranih viših mjesečnih osnovica i

7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

(2) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2015. godinu prema iznosu prosječne neto plaće propisanih Zakonom, i to:

1. do iznosa prosječne neto plaće i

2. iznad iznosa prosječne neto plaće.

(3) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.

 

Članak 2.​(1) Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2014. (»Narodne novine«, broj 133/14) iznosi 7.943,00 kuna.

(2) Prosječna neto plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 40. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2014. (»Narodne novine«, broj 133/14) iznosi 5.510,00 kuna.

 

II. IZNOSI OSNOVICA

 

Članak 3.​Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.780,05 kuna.

 

Članak 4.Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 47.658,00 kuna.

 

Članak 5.​Najviša godišnja osnovica, prema članku 208. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 571.896,00 kuna.

 

Članak 6.​Iznosi mjesečnih osnovica koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja, i to:

 

http://www.porezna-uprava.hr/_layouts/images/icpdf.pngTablica

 

Članak 7.​Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznog osiguranja ili statusu u osiguranju, i to:

 

http://www.porezna-uprava.hr/_layouts/images/icpdf.pngTablica

 

Članak 8.​Mjesečna osnovica, prema članku 198. Zakona, za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem iznos je prosječne plaće te iznosi 7.943,00 kuna.

 

Članak 9.​Najniža mjesečna osnovica – poduzetnička plaća, prema članku 82. stavak 2. Zakona, za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuje dobit (članak 9. stavak 1. točke 9. do 13. Zakona), umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 te iznosi 8.737,30 kuna.

 

Članak 10.​Izabrane više mjesečne osnovice, prema članku 203. stavak 2. Zakona mogu biti:

1. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 7.943,00 kuna ili

2. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 2,0 te iznosi 15.886,00 kuna ili

3. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 3,0 te iznosi 23.829,00 kuna ili

4. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 4,0 te iznosi 31.772,00 kuna ili

5. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 5,0 te iznosi 39.715,00 kuna ili

6. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te iznosi 47.658,00 kuna.

 

Članak 11.​Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 185. stavak 1. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 61.955,40 kuna, prema članku 186. stavku 1. Zakona.

 

Članak 12.​Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit sukladno članku 185. stavak 2. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 61.955,40 kuna, prema članku 186. stavak 1. Zakona.

 

Članak 13.​Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavak 3. Zakona, iznos je paušalnog dohotka propisanog Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 143/06 i 61/12) te iznosi:

1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna.

 

Članak 14.​Najviša godišnja osnovica za obveznika koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugoj državi članici sukladno članku 185. stavak 4. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 61.955,40 kuna, prema članku 186. stavak 1. Zakona.

 

III. POSEBNE OSNOVICE

 

Članak 15.​(1) Mjesečna osnovica do iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 1. Zakona, zbrojeni je iznos mjesečnih mirovina koje se isplaćuju svim korisnicima mirovine čiji je pojedinačni mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće, uključujući i iznos prosječne neto plaće, odnosno 5.510,00 kuna.

(2) Mjesečna osnovica iznad iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 2. Zakona, mjesečni je iznos mirovine pojedinog korisnika mirovine čiji je mjesečni iznos mirovine iznad iznosa 5.510,00 kuna.

(3) Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi prema članku 9. stavak 3. Zakona o poticanju zapošljavanja je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 podijeljen brojkom 30 te iznosi 92,67 kuna.

 

Članak 16.​Mjesečna osnovica, prema članku 134.g Zakona, umnožak je broja nezaposlenih osoba prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje obveza s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza odnosno, za 2015. godinu s iznosom od 2.780,05 kuna.

 

Članak 17.​Mjesečna osnovica, prema članku 134.k Zakona, umnožak je broja osoba kojima je oduzeta sloboda prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se obveza odnosi odnosno, za 2015. godinu s iznosom od 2.780,05 kuna.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.​Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2015. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2015.

 

Članak 19.​Ova Naredba stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.