Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

 

 

'Narodne novine' br. 137/15

 

Stupa na snagu 31. prosinca 2015.

 

Članak 1.​Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2016. godinu iznosi 5,14%.

 

Članak 2.​Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2015. godine.